Förändring

Förändringsarbete och integration

Alternativa förutsättningar:

  • Företaget/organisationen har ett strategiskt planeringsgap och har kommit efter i sin exekvering
  • Företaget/organisationen har gjort ett nytt förvärv

Företag och organsationer drabbas ibland av förändringar som kan vara planerade eller komma som en fullkomlig överraskning. De kan ha sitt ursprung från externa eller interna omständigheter, ett företag kanske opererar på en marknad med hård konkurrens där ett paradigmskifte sker med resultatet att hyperkonkurrens etablerar sig. Man befinner sig i en situation där produkt och/eller tjänstetransparens råder, alla aktörer erbjuder i princip samma produkt eller tjänst med hård prispress som följd. På grund av att man inte har läst av detta i rätt tid träffar förändringen företaget med 10x styrka och man hinner inte korrigera sig utan kommer efter i sin exekvering.

Skälen kan vara olika för varför man driver en förändringsprocess men i en situation där man varken är strategiskt eller operativt effektiv blir ju detta en nödvändighet. Vi menar att man genom ett medvetet arbete med såväl planeringen som implementeringen kan skapa en förändring, även i det mest trängda situationerna.

Detta görs genom att man arbetar inte bara med strategier och handlingsplaner utan också med sättet man driver processen på, reaktionerna man möter hos de anställda och det kulturella innehåll som måste till för att förändringen skall leva vidare.

Människor kan alltid förstå skälen till varför en förändring måste genomföras. Den stora utmaningen i ett förändringsarbete handlar grundläggande om ”walk the talk” dvs. omsätta nya strategier och handlingsplaner till något som är praktiskt genomförbart. Vi talar om flera processer som tillsammans bildar en gemensam drivkraft i förändringsarbetet.

På Aligno arbetar vi med en modell där vi adresserar både strategisk och operativ effektivet. ”Limmet” mellan dessa två perspektiv kallar vi för en modell för kundengagemang och kan  sammanfattas i tesen ”så får vi vårt företag eller organisation att gå från strategisk till operativ effektivitet”

 

KONTAKTA OSS