Interim Management

Linjechef Försäljning eller Verksamhetsstöd

Förutsättning: Interimschef under tiden för en vakans eller förändringsarbete.  Alternativt verksamhetsstöd från en managementkonsult.

  • Planera säljarbetet (strategisk och operativ alignment)
  • Leda säljarbetet (säljeffektivitet, sälj och kundengagemang, uppföljning)

Linjechef Sales Operations eller Verksamhetsstöd

Förutsättning: Företaget saknar strategisk effektivitet inom säljledningsfunktionen vilket försämrar möjligheterna för organisationen att exekvera affärsplanen. Aligno erbjuder interimschef lösning alternativt verksamhetsstöd från en managementkonsult.

  • Etablera/översyn P&L (struktur)
  • Etablera/översyn KPI (styrkort)
  • Översyn SG&A (allokering & rationalisering)
  • Etablera/översyn Segmentation Model (kund & organisations segmentering)
  • Etablera/översyn Sales Management Governance Model (säljledningsstruktur)

Linjechef Turn Around eller Verksamhetsstöd

Aligno 3P modellen ©

Förutsättning: Företaget saknar operativ effektivitet inom säljledningsfunktionen och ligger efter i sin exekvering av affärsplanen. Aligno erbjuder interimschef lösning alternativt verksamhetsstöd från en managementkonsult.

  • Gap analys (översyn  för att identifiera och analysera avvikelse)
  • Bridge (brygga för revitalisering av sälj och kundengagemang)

 

KONTAKTA OSS