08 Jan

Vad gör du om marknadsförutsättningarna förändras?

Vi har befunnit oss i en högkonjunktur under en lång period med en stadig tillväxt inom de flesta sektorerna i ekonomin och det kan cementera vår syn på omvärlden och få oss att tro på en fortsatt positiv ekonomisk utveckling som inte ser ut att ha ett slut. Men vad har management för beredskap om det vänder nedåt och man helt plötsligt kommer efter i exekveringen på ett sätt som[...]
Läs mer
10 Dec

Higher retention sales is a true competitive advantage

Selling to large enterprise with complex hierarchy requires a lot of relationship building, both formal and informal. It takes time for a vendor to understand a customer’s business, especially how to integrate new offerings so that they can deliver the highest value. In many cases you’re not only selling a product, you’re also selling consulting and services that very often must be integrated in a complex environment. For that reason[...]
Läs mer