Utbildning

The Power of Listening – Workshop 1 timme

Lär dig förstå grundläggande och vinnande strategier för effektiv kommunikation.

Fördel och nytta för företaget, medarbetarna och kunderna:

  • Företaget blir mer lyhörda för kundernas önskemål
  • Medarbetarna blir bättre på att vårda kundrelationer
  • Kunderna upplever att de får ut mer av affärsrelationen

Genomförande:

Effektiv kommunikation omfattar 1 timmes workshop och är en fristående modul i vårt kompetensutvecklingsprogram Vinnande Attityder. Utbildningen lämpar sig för alla som arbetar med säljande budskap. Förlägg seminariet internt hos företaget i samband med ett ledningsgruppsmöte, säljmöte, back office möte, utbildningsdag eller liknande.

In Pursuit of Potential – Workshop 1 timme

Lär dig förstå skillnaden mellan att vara en mål- eller en tillväxtorienterad person. En person som är målorienterad sätter upp kvantitativa och kvalitativa mål för en specifik tidsperiod, inget fel med det, men det finns en bättre väg att gå. Vi kallar det för att vara tillväxtorienterad där målen bara är en del av av resan. Målen blir en del av processen men representerar inte hela slutresultatet.

Fördel och nytta för företaget, medarbetarna och kunderna:

  • Företaget etablerarar ett annorlunda synsätt att utvärdera möjligheter för tillväxt
  • Medarbetarna blir bättre på att självmotivera sig och flytta fram sina positioner
  • Kunderna upplever att de får ut mer av affärsrelationen

Genomförande:

Mål- eller tillväxtorienterad person omfattar 1 timmes workshop och är en fristående modul i vårt kompetensutvecklingsprogram Vinnande Attityder. Utbildningen lämpar sig för alla som arbetar med säljande budskap. Förlägg seminariet internt hos företaget i samband med ett ledningsgruppsmöte, sälj-och/eller backofficemöte, utbildningsdag eller liknande.

 

BOKA IDAG