Vad gör du om marknadsförutsättningarna förändras?

  • admin
  • Januari 8, 2019

Vi har befunnit oss i en högkonjunktur under en lång period med en stadig tillväxt inom de flesta sektorerna i ekonomin och det kan cementera vår syn på omvärlden och få oss att tro på en fortsatt positiv ekonomisk utveckling som inte ser ut att ha ett slut. Men vad har management för beredskap om det vänder nedåt och man helt plötsligt kommer efter i exekveringen på ett sätt som överrumplar hela organisationen? Ett förutseende management ställer sig just den frågan och försöker komma fram till hur organisationen ska hantera en sådan förändring. Det vill säga, hur ska man möta den och leda organisationen in i en ny tid med andra förutsättningar om det skulle bli så?

Innan frågan behandlas i ett lämpligt management forum kommer det kräva en del förarbete från ledningen i företaget. Ett förslag kan vara att försöka tänka sig in i en situation som en ekonomisk tillbakagång skulle kunna betyda för just ditt företag och definiera några kritiska nivåer och vilka konsekvenserna skulle tänkas kunna bli vid dessa. Tänk också på att det finns flera faser och tillstånd som en organisation går igenom under en cykelförändring eller då förändrade marknadsförutsättningar visar upp sig. Dessa faser skulle kunna beskrivas som chock-, reaktion och respons faserna vilka är tätt sammantvinnade och där man bör tänka igenom hur man på bästa sätt navigerar sig igenom dessa.

Det viktiga här är insikten om att så snabbt som möjligt försöka flytta över energin till vilken organisationens reaktion och svar ska bli på den analys som man landat i, något som är helt avgörande för hur man kommer ut på andra sidan.

Avslutningsvis, lite kort om några andra lämpliga management discipliner som kan vara till nytta i den situation som beskrivits:

1. Genom att parallellt arbeta med att öka sitt teams trygghet kommer gruppen att bättre tåla en period av osäkerhet. Kontraproduktiva och onyanserade reaktioner blir färre i en trygg grupp än i en otrygg sådan.

2. Ledare bör veta vilka reaktioner som de skall hantera och vilka de skall lämna. Det är inte alltid rätt att hantera uppkomna känsloreaktioner eftersom de bara upphör när man är färdig. Att fokusera på dem innebär bara att man styr såväl energin som resurserna till fel sak.

3. Det du som ledare fokuserar på kommer din organisation också att tänka och agera på, men för att nå de önskade resultaten krävs också en engagerad uppföljning förstås. Det handlar om att vi ärligt tittar på hur saker ser ut och vad som behöver göras för att kunna nå fram till målen. Bestäm därför tidigt vilka KPI’er som du kommer att mäta utvecklingen mot. Håll dig till få som möjligt och till de som har absolut störst påverkan på affären.

-->