VARFÖR ALIGNO

Utmaning för dagens säljorganisationer

Den alltmer konkurrensutsatta globala marknaden sätter hård press på alla organisationer att hitta nya vägar att leverera värde till kunderna. Om vi tar ett ”Inifrån till Ut perspektiv” ser vi att i takt med att många industrier mognar blir differentiering av produkter och tjänster allt svårare att uppnå varför förändringar i processer (hur vi arbetar) i större utsträckning kommer att skapa konkurrensfördelar.

Den andra dimensionen kan vi beskriva som ”Utifrån till In perspektivet” och den säger oss att den globala ekonomi är i ständig förändring och mot bakgrund av den hastighet med vilket allt sker ändras perspektivet på affärsrelationer och värde för kunder hela tiden. Det är intressant att konstatera att det finns många företag som är framgångsrika i sin försäljning trots hård konkurrens.

 

 

Att sälja på marknader där produkter och tjänster är liknande kan vara krävande. Att vara strategiskt och operativt effektiva är därför en konstant utmaning för säljledningen. Just de här frågorna kan vi hjälpa dig med antingen som interimschef eller verksamhetsstöd från en managementkonsult.